Israel - Bilaterale forbindelser

Diplomatiske forbindelser opprettet: 19.07.1950

Norge spilte en viktig rolle i de israelsk-palestinske fredsforhandlingene som ledet frem til Oslo-avtalen i 1993. Norge har siden den gang opprettholdt en aktiv utenrikspolitikk på dette feltet, i videre bestrebelser med å arbeide for nye forhandlinger og en tostatsløsning. Norge arbeider kontinuerlig med å opprettholde og videreføre det gode bilaterale forholdet til Israel. Det gjennomføres jevnlig en rekke besøk på politisk nivå fra Israel til Norge og vice versa. Senest ved utenriksminister Børge Brende, i februar 2016.

Det er omlag 350 israelske husstander som inkluderer én eller flere norske borgere. Nordmenn tjenestegjør i FN-observatørstyrken UNTSO og i observatørstyrken TIPH i Hebron. Et sted mellom tyve og tredve nordmenn oppholder seg i Israel tilknyttet kristne organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner.

Samhandel:

NORSK IMPORT  FRA ISRAEL:
2016 - 956 mill NOK
2015 – 955 mill NOK
2014 – 875 mill NOK
2013 – 806 mill NOK
2012 – 762 mill NOK

NORSK EKSPORT TIL ISRAEL:
2016 - 1373 mill NOK
2015 – 1069 mill NOK
2014 – 757 mill NOK
2013 – 666 mill NOK
2012 – 579 mill NOK

Høyteknologisk utstyr utgjør om lag 50% av den israelske eksporten til Norge. Frukt og grønnsaker utgjør omtrent 20%. Den klart største varegruppen for norsk eksport til Israel er fisk, som utgjør over 80%.

Norges ambassade i Israel legger vekt på å fremstille Norge som en relevant og aktuellpartner for Israel. Dette gjelder særlig innen næringsliv og kultur. I israel er norsk kultur etterspurt, spesielt gjelder det dans, film musikk og litteratur.

Ambassaden vil fortsette arbeidet med å fremstille Norge som en relevant og aktuell partner for Israel. Dette gjelder særlig innen næringsliv og kultur.