Bilde med logo.jpeg

Globalskolen

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet. Undervisningen bygger på norsk læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. All undervisning skjer over Internett.

Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge. I høstsemesteret får Globalskolen betalt for inntil 1400 elever. Tidlig påmelding er viktig for å være sikker på å få elevplass.

Vilkår for å bli elev:

 1. Eleven må ha norsk personnummer.
 2. Oppholdet i utlandet må vare i minst ett      semester.
 3. Eleven må delta på en lokal eller      internasjonal skole i oppholdslandet.
 4. Eleven må være i grunnskolealder (mellom 6 og      16 år).
 5. Eleven må levere svar på 15 leksjoner i hvert      semester.
 6. Foresatte må betale skolepenger. Se satsene her.

Skolen har tre tilbud fra 1.–10. trinn:

 1. Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål.
 2. Norsk for flerspråklige for dem som behersker en del norsk, men for      lite til å følge ordinære læreplaner.
 3. Startnorsk 1. til 6. trinn, for dem som har liten      erfaring med å snakke og skrive norsk. Foreldremedvirkning kreves.
      
      

Søknadsfrist for høstsemesteret er 30. august og for vårsemesteret 30. januar. Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner dere fra denne siden: http://www.globalskolen.no/web