For nordmenn

Reiseråd for Israel

Reiseinformasjon for Israel

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Intervju med ambassadør Jon Hanssen-Bauer

Norges nyutnevnte ambassadør, Jon Hanssen-Bauer, ble nylig intervjuet av avisen Dagens korrespondent i Israel.

Om ambassaden

Norges ambassade ligger i bydelen Ramat Aviv. Ambassadens ansatte dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker, i tillegg til vår publikumsekspedisjon som håndterer søknader om pass og andre konsulære og utlendingsfaglige saker. Ambassaden har 15 medarbeidere, hvorav 7 er utsendte.

Ambassadens tjenester

Her finner du informasjon om pass og andre tjenester ambassaden utfører.

Bosatt i Israel

Globalskolen

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet. Undervisningen bygger på norsk læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. All undervisning skjer over Internett.

Landinformasjon

Krise og beredskap

Nyheter og arrangementer

Har du lyst å studere i Israel?

Informasjon til næringslivet

Informasjon fra Skattedirektoratet vedrørende statsborgerskap for personer som utvandret mellom 1960 og 1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Valg i Norge 2017

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.