Utskrift fra folkeregisteret

Utskrift fra Folkeregisteret som beviser sivilstand fås ved henvendelse til Folkeregisteret. Det samme gjelder fødselsattest. Adressen er: Skattedirektoratet, Sentralkontoret for folkeregistrering, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO. Ambassaden minner om at alle attester som skal brukes i Israel må være påført Apostillestempel av Fylkesmannen.