Tap av pass

Dersom du mister eller blir frastjålet passet ditt i Israel, må du umiddelbart melde passet tapt hos israelsk politi. Søknad om nødpass og/eller nytt pass fremsettes ved personlig fremmøte på ambassaden, og forutsetter fremvisning av gyldig legitimasjon. Politirapporten, samt ett passfoto av god kvalitet, vedlegges søknaden.

For mer informasjon om hvordan søke nytt pass, se ”Søknad om nytt pass”.