Nødpass

Ambassaden utsteder nødpass i situasjoner der dette er helt nødvendig. Det vil i hovedsak være i følgende situasjoner:

-Et gyldig pass er stjålet eller mistet kort tid før planlagt reise. Tapsmelding skal registreres hos lokal politi, og framvises før nødpass utstedes.

-Når det er aktutt behov for pass pga sykdom/død i nær famile.

-I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det.

Ambassaden i Tel Aviv utsteder også i enkelte tilfelle reisedokument (hvite A-4 ark med foto og stempel)i steden for nødpass til nordmenn. De israelske myndighetene og de fleste flyselskapene aksepterer dette dokumentet,  som gjelder for én reise til Norge.

Reisedokumentet er gebyrbelagt.

Ring ambassaden for avtale. Tlf 03 740 1900