Dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Det er også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det etter de gamle reglene.

Du kan registrere søknader om gjenerverv i SpN (UDIs søknadsportal på nett). Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.

Mer informasjon finnes her: https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/