Bibehold av norsk statsborgerskap

Dersom du ikke har bodd i Norge i til sammen to år, eller i Norden i til sammen minst syv år mister du automatisk ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Som botid regnes sammenhengende opphold av minst seks måneders varighet.