Statsborgerskap

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde. I mellomtiden gjelde de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap.

Norske borgere som får annet lands statsborgerskap etter søknad eller utrykkelig samtykke, taper sitt norske statsborgerskap, jfr. Lov om statsborgerskap av 10.06.2005 § 23 første ledd. Tapet inntrer automatisk og er ikke avhengig av innlevering av pass eller melding til norske myndigheter.
 
For øvrig er det  Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her. UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak (her).