Politiattest / vandelsattest

Man finner informasjon om fremskaffelse av norsk politiattest/vandelsattest på politiets nettside https://www.politi.no, under «Politiattest». Søknadsskjema foreligger i norsk og engelsk versjon.

Utenlandsboende sender utfylt søknadsskjema til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø. Opplys hvorvidt attesten skal utstedes på engelsk, fullstendig adresse i utlandet (inkl. land) og husk å legge ved kopi av pass. 

For at vandelsattesten/politiattesten skal bli godkjent i Israel, må apostillestempel være påført av Fylkesmannen i det fylket hvor man sist var bosatt, se http://www.fylkesmannen.no . Det skal være mulig å sende attesten til Fylkesmannen per post.