Kontroll-lesere for pass

Norske utenriksstasjoner er etter pålegg fra Datatilsynet, forpliktet til å kunne tilby norske borgere med biometriske pass anledning til å kontrollere hvilken informasjon som er registrert elektronisk i egne pass og se at det er samsvar mellom informasjonen i databrikken og den synlige informasjonen (bilde m.m) i passet.

Ta kontakt med passansvarlig på ambassaden hvis du ønsker å sjekke hvilken informasjon som er registrert elektronisk i passet ditt.