Apostille

Apostille betyr at apostillestempel er påført originaldokumentet fra myndighetene i et utstederland som har sluttet seg til Haag-konvensjonen (apostillekonvensjonen) av 05.10.1961, som gjør unntak fra kravet om legalisering av utenlandske offentlige dokumenter. I Norge er det Fylkesmannen som påfører apostillestempel.

Oversikt over land som har sluttet seg til konvensjonen, hvilken myndighet i de aktuelle land som er autorisert til å påføre apostille, samt adresse, telefonnummer m.m., finnes på internettsiden: https://www.hcch.net/en/states/authorities.

APOSTILLESTEMPEL I ISRAEL
Det israelske utenriksdepartement kan kontaktes for å få apostillestempel fra israelske myndigheter, se lenke:

Hebraisk

Engelsk

Consular Department,
Sderot Itzhak Rabin no. 9, 
P.o.b. 3013,
Jerusalem 91035,
Tel: 02-5303358, 02-5303301
E-mail: imutim@mfa.gov.il

Kredittkort aksepteres som betalingsmiddel.