Ambassaden vil være stengt for publikum mellom 25. – 28. september 2018. The Embassy will be closed to the public on September 25 – 28, 2018