Konsulære tjenester

Ambassaden flytter til nye lokaler og vil i flytteperioden ha noe mindre kapasitet til å håndtere konsulære henvendelser

Ambassaden vil holde åpent for publikum inntil 19. mai for å yte konsulær bistand.

F.o.m. 25. mai vil vi be publikum om å henvende seg til den svenske ambassaden i Teheran, hvor en norsk tjenestemann har kontortid hver torsdag fra kl. 11:00 til kl. 15:00. I denne perioden vil ambassaden ikke ha mulighet til å fornye norske pass.

Fornyelse av norske pass for norske borgere bosatt i Irak blir i denne perioden håndtert av den norske ambassaden i Amman.

Fornyelse av norske pass for norske borgere bosatt i Iran blir i denne perioden håndtert av den norske ambassaden i Abu Dhabi

Oppdatert informasjon vil legges ut fortløpende.

Vi beklager de utfordringene dette vil medføre for den enkelte.

 

The embassy will be opened to the public until 19th of May 2017.

As of 25 May, the public is required to go to the Swedish Embassy in Tehran, where a Norwegian official will be allocated working hours every Thursday from 11:00 to 15:00. During this period, the Royal Norwegian Embassy will not be able to renew Norwegian passports.

Renewal of Norwegian passport for Norwegian citizens living in Iraq will be done by the Royal Norwegian Embassy in Amman.

Renewal of Norwegian passports for Norwegian citizens living in Iran will be done by the Royal Norwegian Embassy in Abu Dhabi.

Updated information is to be published on regular basis.

Our apologies for all inconvenience caused.