Orange the world.JPG

Om ambassaden

Kontaktinformasjon til ambassaden:

No. 72, Yasaman St. North Dibaji, Dr. Lavasani Ave. (Ex-Farmanieh), Post Code: 1953683513, Tehran

Telefon: +98 21 2229 1333
E-post: emb.tehran@mfa.no
Fax: +98 21 2229 2776

Åpningstider
Søndag til torsdag 08:00 - 15.30

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Iran (den gang Persia) ble opprettet 14. oktober 1908 og den norske ambassaden i Teheran ble åpnet i 1959. 

Utover de langvarige diplomatiske forbindelsene mellom de to land har det vært et omfattende akademisk samarbeid og næringslivssamarbeid mellom Norge og Iran. Statoil (og tidligere Norsk Hydro) var tungt inne i iransk oljesektor inntil sanksjoner fra FN, USA og EU vanskeliggjorde fortsatt engasjement.

Atomavtalen fra januar 2016 tillot normaliserte bilaterale relasjoner, særlig innen næringslivet. Besøkene fra utenriksminister Brende, fiskeriminister Sandberg og en rekke statssekretærer hadde t tydelig effekt på norsk vareeksport til Iran som ved utgangen av 2016 var femdoblet fra sanksjonsnivået.

Etter det amerikanske bruddet med atomavtalen i mai 2018 gjeninnførte USA samtlige sanksjoner mot Iran. Mange av de amerikanske sanksjonene har ekstraterritoriell virkning, noe som har gjort det svært krevende for utenlandske bedrifter å operere i Iran.