Om ambassaden

Ambassaden er åpen fra kl. 08.00 til kl. 15.30 søndag til torsdag

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Iran (den gang Persia) ble opprettet 14. oktober 1908 og den norske ambassaden i Teheran ble åpnet i 1959. 

Utover de langvarige diplomatiske forbindelsene mellom de to land har det vært et omfattende akademisk samarbeid og næringslivssamarbeid mellom Norge og Iran. Statoil (og tidligere Norsk Hydro) var tungt inne i iransk oljesektor inntil sanksjoner fra FN, USA og EU vanskeliggjorde fortsatt engasjement.

Atomavtalen fra januar 2016 har tillatt normaliserte bilaterale relasjoner, særlig innen næringslivet. Besøkene fra utenriksminister Brende, fiskeriminister Sandberg og en rekke statssekretærer har hatt tydelig effekt på norsk vareeksport til Iran som ved utgangen av 2016 var femdoblet fra sanksjonsnivået.