For norsk næringsliv

Informasjon om visum ved næringssamarbeid med iranske selskaper

Iran er det største markedet som er åpnet på over et tiår og det er store muligheter i de fleste sektorer av økonomien. De fleste sanksjonene mot Iran ble lettet i januar 2016, men noen sanksjoner er fortsatt gjeldende. Dette er særlig innen flerbruksmateriell og sensitiv teknologi. Olje- og gassektoren kan komme til å drive frem stor vekst i kommende år ettersom produksjonstakten stiger på landets enorme olje og gassressurser. Spesielt interessante sektorer for norsk næringsliv er dekket i egne punkter nedenfor. Dette gjelder spesielt olje- og gass, maritim næring, fornybar energi og akvakultur.