For norsk næringsliv

Informasjon om visum ved næringssamarbeid med iranske selskaper

Iran er et stort marked som bringer muligheter utover flere sektorer for norsk næringsliv. Landet er en av de største økonomiene i Midtøsten og er rangert blant verdens 20 største økonomier. Salg av hydrokarboner finansierer store deler av statens utgifter og gjør økonomien sårbar for svingninger i oljeprisene.

Siden 2018 har Iran vært underlagt sanksjoner fra USA. Mange av de amerikanske sanksjonene har ekstraterritoriell virkning, noe som har gjort det krevende for utenlandske bedrifter å operere i Iran. I dag er selskaper som opererer innenfor helse, landbruk og mat unntatt sanksjoner. Det er i dag svært få norske selskaper som opererer i Iran.

Ambassaden i Tehran arbeider med å skaffe økonomisk og politisk innsikt i lokale og regionale forhold. Ambassaden har tilgang til politiske beslutningstakere, myndigheter og interesseorganisasjoner. Vi kan bistå næringer, institusjoner og enkeltbedrifter med å finne de rette lokale kontaktene, og har et bredt nettverk som norske bedrifter kan dra nytte av.