For norsk næringsliv

Informasjon om visum ved næringssamarbeid med iranske selskaper

Iran er et stort marked som bringer muligheter utover flere sektorer for norsk næringsliv. Landet er en av de største økonomiene i Midtøsten og er rangert blant verdens 20 største økonomier. Salg av fossilt drivstoff finansierer store deler av statens utgifter og gjør økonomien sårbar for svingninger i oljepris og oljeeksport.

Siden 2018 har Iran vært underlagt sanksjoner fra USA. Mange av de amerikanske sanksjonene har ekstraterritoriell virkning, noe som har gjort det krevende for utenlandske bedrifter å operere i Iran. I dag er selskaper som opererer innenfor helse, landbruk og mat unntatt sanksjoner. Det er i dag svært få norske selskaper som opererer i Iran.

Ambassaden i Tehran arbeider med å skaffe økonomisk og politisk innsikt i lokale og regionale forhold. Ambassaden har tilgang til politiske beslutningstakere, myndigheter og interesseorganisasjoner. Vi kan bistå næringer, institusjoner og enkeltbedrifter med å finne de rette lokale kontaktene, og har et bredt nettverk som norske bedrifter kan dra nytte av.

Det er i norsk utenrikspolitisk interesse å opprettholde en viss grad av kontakt med iransk sivilsamfunn der det lar seg gjøre. Ambassaden fokuserer derfor på å videreutvikle kontakt med private aktører innenfor iransk kultur- og næringsliv. For næringsliv så er prioriteten utelukkende eksport av varer som er unntatt sanksjoner av humanitære årsaker. Å selge mat og medisiner til privat sektor i Iran har også betydning humanitært. Kontakt med iransk sivilsamfunn er viktig for uavhengig næringsdrivende i privat sektor som ønsker å bidra til en bedre fremtid for Iran.