For norsk næringsliv

Informasjon om visum ved næringssamarbeid med iranske selskaper

Iran er det største markedet som er åpnet på over et tiår og det er store muligheter i de fleste sektorer av økonomien. De fleste sanksjonene mot Iran ble lettet i januar 2016, men etter det amerikanske bruddet med atomavtalen i mai 2018 gjeninnførte USA samtlige sanksjoner. I tillegg har de innført nye sanksjoner som blant annet omfatter metallindustrien og petrokjemiske produkter. Mange av de amerikanske sanksjonene har ekstraterritoriell virkning, noe som gjør det svært krevende for utenlandske bedrifter å operere i Iran.

Spesielt interessante sektorer for norsk næringsliv er dekket i egne punkter nedenfor. Dette gjelder spesielt olje og gass, maritim næring, fornybar energi og akvakultur.