Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Informasjon om visum ved næringssamarbeid med iranske selskaper

Utenriksdepartementet besluttet å tjenesteutsette søknadsmottaket av visum- og oppholdssaker fra ambassaden i Teheran til ekspertselskapet VFS.Global. Alle søknader om visum til Norge samt oppholdstillatelse i Norge skal derfor f.o.m. 2. mai innleveres ved VFS søknadsmottak i Teheran. VFS vil videresende søknader og pass til ambassaden for behandling og avgjørelse. VFS vil ikke ha noen innvirkning på avgjørelse av saken.

Alle iranske borgere er visumpliktige til Norge. Visumsøknader behandles av ambassaden eller UDI, normal saksbehandlingstid ved ambassaden er 2 uker. Dersom saken sendes UDI vil saksbehandlingstiden normalt være 4 uker. Ambassaden har besluttet å tjenesteutsette søknadsmottaket av visum- og oppholdsaker til ekspertselskapet VFS Global. Alle søknader om visum og oppholdstillatelse i Norge skal derfor innleveres ved VFS søknadsmottak i Teheran. Visumsøknader må imidlertid fortsatt registreres på nett i forkant. Mer informasjon om VFS Global og tjenesteutsettingen finnes på visumsidene på ambassadens hjemmesider.

 

Normalt må man ha reist regelmessig til Norge før man kan gis et flerreisevisum (reise inn til Norge flere ganger på samme visum). Det må også dokumenteres et reelt behov for flere innreiser til Norge før et multiple visum kan gis. Det vil således være hensiktsmessig å søke om et ordinært visum med en innreise hvis første besøk.

 

Alle som ønsker å søke visum må forhåndsregistrere sin søknad på https://selfservice.udi.no/ 

 

Denne forhåndsregistreringen kan også utføres av andre enn søkeren selv, på hans/hennes vegne. Det er viktig at det registreres individuelle søknader og ikke gruppesøknader, selv om det er flere personer som skal reise sammen. Personer som ønsker å søke om businessvisum må registrere søknaden som et C-visum.

 

I forkant av visumsøknadsprosessen er det viktig at både partene i Norge og i Iran forbedrer nødvendige dokumenter.

 

Fra Norge må det foreligge et invitasjonsbrev, med følgende informasjon:

• Hvem er det som er invitert til Norge (fullstendige navn)

• Hvor lenge varer besøket, dato/tidsramme for relevante møter/annet

• Hva er formålet med besøket i Norge (kort redegjørelse)

• Har partene møttes tidligere, eller er dette første besøk

• Hvem er økonomisk ansvarlig for besøket/oppholdet i Norge

• Vi ønsker at invitasjonen skrives i brevmal med offisiell letter head og organisasjonsnummer, signert av relevant medarbeider i bedriften.

• Det er i orden at invitasjonen sendes parten i Iran elektronisk, og en utskrift leveres sammen med søknaden hos VFS Global.

• Invitasjonen sendes til søkeren direkte slik at han/hun selv kan medbringe dette til VFS Global.

 

Fra søkeren i Iran må følgende dokumentasjon foreligge samt medbringes til VFS Global:

• Invitasjonsbrevet fra Norge (som beskrevet ovenfor)

• Arbeidsattest (hvor/med hva jobber personen)

• Dersom partene i Norge ikke stiller økonomisk ansvarlig for oppholdet i Norge må personen legge frem dokumentasjon på hvem som dekker utgiftene (privat eller via iransk arbeidsgiver)

• Gyldig reiseforsikring

• Gyldig pass

• 1 passbilde

• 60 Euro

• Shenasnameh oversatt til engelsk

• Evt. Hotellbooking (ikke påkrevd)

• Dersom personen har hatt schengenvisum tidligere er det nyttig å medbringe kopi av disse

• Personen må også fylle ut et intervjuskjema på ambassaden når personen møter opp til sin time, som bestilles på https://selfservice.udi.no/

 

Alle visumsøknader må sendes på en obligatorisk konsultasjon i Schengen, dette tar minimum 8 dager. Normal saksbehandlingstid er 2 uker.

 

Ambassaden anbefaler at man venter med å bestille flybilletter til visumsøknaden er ferdig behandlet.