Krátkodobé vízum a povolení k pobytu

Krátkodobé vízum vám umožňuje pobývat v Norsku či v jiných schengenských státech po dobu až 90 dnů v období trvajícím 180 dnů. Povolení k pobytu vám umožňuje v Norsku pracovat a pobývat po dobu delší než 90 dnů.

Občané České republiky nepotřebují víza či povolení k pobytu.

Pokud jste občanem členské země EU/EHS, nebo Švýcarska, nepotřebujete pro vstup na území Norska povolení k pobytu. Jste však povinen/na se registrovat na policii nejpozději do 3 měsíců po přicestování do Norska.

Norské velvyslanectví v České republice nevydává víza a povolení k pobytu. V případě potřeby, je nutné se obrátit na norské velvyslanectví v Kodani nebo na některé z norských velvyslanectví v Aténách, Římě, Madridu, Stockholmu nebo Haagu. 

Pokud máte povolení k pobytu pouze v rámci jedné členské země Schengenského prostoru, musíte se vrátit do své země původu a teprve odtud požádat o vízum či povolení k pobytu na nejbližším norském zastupitelském úřadě.