people in a meeting - Foto:Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Pracovat v Norsku

Norsko je již řadu let na špičce indexu lidského rozvoje OSN a je atraktivní zemí pro život a práci. Zaměstnanci se těší vysoce rozvinuté genderové rovnosti a dobré rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.

Norský podnikatelský sektor je technologicky pokročilý a rychle vstřebává nové technologie. Norsko je již dlouho inovativní země a má odborné znalosti v oblastech jako ropa a zemní plyn, energetika, odvětví námořní dopravy a produkce mořských plodů.

Norsko je bezpečnou a klidnou zemí s dobrým systémem sociálního zabezpečení a konstruktivními, dobře regulovanými vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců. Typickým rysem norských pracovišť je plochá organizační struktura s vysokou mírou transparentnosti a příležitostmi pro zapojení zaměstnanců. Pracovní síla je vysoce kvalifikovaná.

Užitečné tipy a informace o podání žádosti o zaměstnání můžete najít na nav.no. Abyste mohl/a přijmout nabídky od potenciálních zaměstnavatelů či odpovídat na pracovní inzeráty, musíte mít v Norsku povolení k pobytu.