researcher in a lab - Foto:Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Výzkum v Norsku

Vysokoškolské vzdělávání a výzkum jsou hlavními prioritami norské politiky. Vítáme inovace a v mnoha oblastech úzce spolupracujeme s podnikatelským sektorem.

Chceme přilákat vynikající zahraniční studenty a výzkumné pracovníky. V Norsku jim můžeme nabídnout možnost podílet se na špičkovém výzkumu. V norských výzkumných centrech je již zastoupena široká škála národností. Například v roce 2015 bylo téměř 40 % všech norských doktorátů uděleno mezinárodním kandidátům.

Norsko vynakládá na výzkum a vývoj kolem 1,7 % HDP. Norský výzkum se těší mezinárodnímu uznání v oblasti výzkumu arktických oblastí, změny klimatu a obnovitelných zdrojů energie. Norsko se účastní největšího světového výzkumného a inovačního programu Horizont 2020 se stejnými podmínkami jako členské státy EU. Vědečtí pracovníci mají v Norsku k dispozici dobré dotační programy, které můžete využít, pokud se zde rozhodnete věnovat výzkumu.

V Norsku je vysoká úroveň vzdělání, sociální důvěry a rovnosti žen a mužů. Moderní technologie jsou široce využívány a dobře je nastavena úzká spolupráce podnikatelského sektoru, úřadů a výzkumných institucí.

Pro další informace o výzkumu v Norsku se obraťte na Norskou radu pro výzkum.