Notarialforretning

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Utenriksstasjonen i Tsjekkia kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte at et dokument er originalt
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av tsjekkiske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Tsjekkia.

Notarius publicus kan kun bekrefte at et norsk dokument er originalt. Dette betyr at ambassaden i Tsjekkia ikke kan bekrefte eksempelvis originale utenlandske vitnemål. 

Det koster 288 NOK for en notarialbekreftelse. Beløpet bør, hvis mulig, betales via bankoverføring på forhånd til ambassadens konto i DnB - 7694 05 14378.

Gebyrene er fastsatt i henhold til Gebyrtariff for norske utenriksstasjoner