Služby a informace

Service icon

Krátkodobé vízum a povolení k pobytu

Krátkodobé vízum vám umožňuje pobývat v Norsku či v jiných schengenských státech po dobu až 90 dnů v období trvajícím 180 dnů. Povolení k pobytu vám umožňuje v Norsku pracovat a pobývat po dobu delší než 90 dnů.

Service icon

Visitor’s visa and residence permit

A visitor's visa allows you to stay in Norway or other Schengen countries for up to 90 days over a period of 180 days. A residence permit gives you the opportunity to work in Norway and to stay for more than 90 days.

Service icon

Navštivte Norsko

Zažijte přírodní krásy Norska - vznešené a klidné. Užijte si fjordy, nadechněte se čerstvého horského vzduch a obdivujte polární záři.

Service icon

Pracovat v Norsku

Norsko je již řadu let na špičce indexu lidského rozvoje OSN a je atraktivní zemí pro život a práci. Zaměstnanci se těší vysoce rozvinuté genderové rovnosti a dobré rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.

Service icon

Studovat v Norsku

Norské vysoké školství je známé svými vysokými akademickými standardy, inovativními výukovými metodami a blízkými, neformálními vztahy mezi studenty a učiteli.

Service icon

Podnikání v Norsku

Je mnoho dobrých důvodů, proč podnikat v Norsku. Určitě mezi ně patří vysoká úroveň vzdělání, vysoká produktivita a dlouholetá kultura inovací. Norsko má jednu z nejsilnějších ekonomik světa. Velká priorita je věnována rozvoji znalostí, inovací, technologií a zachování udržitelného podnikatelského sektoru.

Service icon

Výzkum v Norsku

Vysokoškolské vzdělávání a výzkum jsou hlavními prioritami norské politiky. Vítáme inovace a v mnoha oblastech úzce spolupracujeme s podnikatelským sektorem.

Service icon

Fondy EHP a Norska