Konsulær informasjon

Ny statsborgerlov

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.

Registrering ved ambassaden

For sikkershetsformål anbefaler ambassaden registrering for alle nordmenn som bor i Chile. Du kan laste ned registreringsskjemaet, fylle det ut og sende det til ambassaden.

Norske konsulater i Chile

Her finner du en liste over norske honorære konsulater i Chile.

Personer som har ervervet annet statsborgerskap

Skattedirektoratet (Folkeregisteret) mottar i liten grad melding når en norsk statsborger erverver utenlandsk statsborgerskap ved søknad som impliserer at det norske statsborgerskap går tapt.

Omregistrering av norske statsborgerskap i det sentrale folkeregister

Skattedirektoratet har besluttet at samtlige personer utflyttet fra Norge på 1960-tallet og første halvdel av 1970-tallet og som senere ikke har vært bostedsregistrert i Norge får omregistrert statsborgerskapet fra «norsk» til «ukjent» i folkeregisteret.

Betaling av gebyrer på ambassaden

Alle gebyrer til ambassaden må betales gjennom banken.

Søke om personnummer

Det gjøres oppmerksom på at det er et krav at ellevesifret fødselsnummer innføres i alle norske pass som utstedes. Passøkere ved norsk utenriksstasjon som ikke tidligere har fått tildelt fødselsnummer, må søke om tildeling av passnummer via Den norske ambassaden som sender søknaden til Personregisteret.

Apostille i Chile

Fra og med 30. august må alle norske dokumenter som skal ha gyldighet i Chile være påført Apostille-stempel (forenkelt legalisering). Dette gjøres av fylkesmannen i Norge. For mer informasjon henvises til fylkesmannens nettsider.

Statsborgerskap

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år, dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap.

Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Pass

Søknad om pass må leveres personlig ved ambassaden i Santiago. Ved ambassaden mottas pass-søknader av praktiske årsaker kun tirsdag og torsdag fra klokken 10.00 - 11.30.

Reiseregistrering

Det oppfordres herved at alle nordmenn som oppholder seg i Chile eller Peru registrerer seg på www.reiseregistrering.no