Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Her følger et kort sammendrag av hva utenrikstjenesten kan bistå med – og hva den ikke kan bistå med.
http://www.landsider.no/tips/bistand/bistand.htm