Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Betaling av gebyrer på ambassaden

Alle gebyrer til ambassaden må betales gjennom banken.

Alle gebyrer (pass, attester, notarialforretning etc.) skal betales på forhånd i bank.

Informasjon om bankkonto:

 -Banco Itaú kontonummer: 0210763496

- Kontohaver: Den norske ambassade

- RUT 69.904.300-1

- Swift: CONBCLRM (Fra utlandet)

- For mer informasjon: www.itau.cl

- For betaling via norsk bank: DNB, kontonummer 7694.05.14548

Prisoversikt:

SØKNAD

GEBYR I NOK

GEBYR I CLP

Søknad om pass

570,-

48.000,-

Søknad om pass til barn under 16 år

342,-

29.000,-

Notarialforretning

Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter

385,-

30.000,-

Søknad om bibehold av statsborgerskap

0,-

0,-

Søknad om statsborgerskap for barn under 18 år

Søknad om gjenerverv av statsborgerskap

0,-

2.700,-

0,-

227.000