Reiseregistrering

Det oppfordres herved at alle nordmenn som oppholder seg i Chile eller Peru registrerer seg på www.reiseregistrering.no

For beredskapsformål ønsker ambassaden i Santiago og generalkonsulatet i Lima en oversikt over norske borgere og deres familier som befinner seg i Chile  og Peru (av kortere eller lengere varighet). Alle nordmenn som oppholder seg i disse landene oppfordres derfor å registrere seg på www.reiseregistrering.no fordi:

  • Det vil gjøre det lettere for ambassaden i Santiago og generalkonsulatet i Lima å få kontakt med deg dersom en alvorlig hendelse skulle inntreffe . I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten forsøke å oppnå kontakt med deg via e-post, SMS eller telefon dersom du legger ved relevant informasjon. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner.
  • Det vil gjøre det mulig for ambassaden og generalkonsulatene å sende deg informasjon på e-post om lokale aktiviteter, og annen nyttig informasjon som blant annet oppdatering av telefonnummer.