Apostille i Chile

Fra og med 30. august må alle norske dokumenter som skal ha gyldighet i Chile være påført Apostille-stempel (forenkelt legalisering). Dette gjøres av fylkesmannen i Norge. For mer informasjon henvises til fylkesmannens nettsider.

Fylkesmannen.no

https://www.fylkesmannen.no/nb/Folk-og-samfunn/Apostillestempel-pa-dokumenter/

For informasjon om implementering av apostille i Chile, henvises til:

www.apostilla.gob.cl