Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Søke om personnummer

Det gjøres oppmerksom på at det er et krav at ellevesifret fødselsnummer innføres i alle norske pass som utstedes. Passøkere ved norsk utenriksstasjon som ikke tidligere har fått tildelt fødselsnummer, må søke om tildeling av passnummer via Den norske ambassaden som sender søknaden til Personregisteret.

Saksbehandlingstiden i Sentralkontoret blir oppgitt til normalt ca en måned.

Ifølge regelverket kan personer som er eller har vært registrert bosatt i Norge, få utstedt fødselsattest av folkeregisteret i bosteds-/utvandringskommunen, så fremt personen er født eller adoptert i Norge, eller er norsk statsborger.

Personer som er født i utlandet og ikke har vært bosatt i Norge, må fremlegge original eller bekreftet kopi av fødselsattest, der foreldrenes navn fremgår. Fødselsattesten må være påført apostille. 

Dersom søknad leveres ambassaden bør følgende vedlegges:

  • Brev fra mor og far skrevet på norsk, hvor det går frem at de søker personnummer for barnet med det formål å søke om pass
  • Fødselsattest (hvor mor og fars navn kommer frem) påført apostille.
  • Oversettelse av fødselsattest (30.000 CLP)
  • Bekreftet kopi av mor og fars pass evt. legitimasjon (30.000 CLP)
  • Vigselattest (eventuelt)
  • 2 passbilder av barnet
  • Søknad om pass (21.000)
  • Farskapserkjennelse - ”Dersom det er en norsk mann som blir far til barn født i utlandet, og han er reg. bosatt og ugift i personregisteret (DSF), må det foreligge farskapserkjennelse etter norsk barnelovs § 4, for at vi i det hele tatt skal kunne registrere barnet som norsk med norsk far. Denne erkjennelsen godtas og signeres av mor også.”