Ny ambassade 5.JPG
Den norske ambassaden flyttet inn i nye lokaler våren 2016. Arkitektfirmaet GFRA tegnet og innredet de nye lokalene, inspirert av norsk natur.

Ambassaden og konsulatene

Adresse
Norwegian Embassy in Athens
Hatziyianni Mexi 5 street
115 28 Athens

Kontaktinformasjon
Fra Hellas:
Telefon: +30 210 7246173
Fax: +30 210 7244989

Fra Norge:
Telefon: 23 98 27 00
Fax: 23 98 27 01


E-post: emb.athens@mfa.no

Det gode forholdet mellom Norge og Hellas går langt tilbake i tid. Diplomatiske forbindelser mellom landene ble etablert i 1918.

Ambassaden arbeider med å fremme Norge og norske interesser i Hellas og dekker både politiske, økonomiske og kulturelle saker, i tillegg til vår publikumsekspedisjon som håndterer søknader om pass og andre konsulære og utlendingsfaglige saker.

En stor del av ambassadens arbeid er knyttet til samarbeid innen EU/EØS-området. Gjennom EØS-midlene har Norge etablert en rekke samarbeidsprogrammer med Hellas innen klima og miljø, migrasjon, sivilt samfunn, innovasjon og næringsutvikling. Du kan finne mer informasjon om EØS-midlene på EEAGrants Greece

Norges nåværende ambassadør til Hellas er Frode Overland Andersen 

Norske honorære konsulater i Hellas.
Norge har honorære konsulater i byene Piraeus og Thessaloniki, samt på en rekke greske øyer. På konsulatene kan du få utført visse notarialforretninger og du kan søke om nødpass.

Konsulatene er en viktig del av den norske utenrikstjenesten og står for en stor del av ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn.

Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, og er vanligvis statsborgere i vertslandet. 

Her finner du kontaktinformasjon til konsulatene.