Illustrasjon av maritim sektor, fornybar energi og sirkulær økonomi

For norsk næringsliv

Næringslivssamarbeidet mellom Norge og Hellas er i vekst. Samhandelen ligger nå over nivåene fra da den greske økonomien var rammet av gjeldskrise.

Ambassaden har det overordnede ansvaret for å fremme norsk næringsliv, kompetanse og teknologi på det greske markedet samt bistå norske bedrifter. Dette gjøres i nært samarbeid med virkemiddelapparatet hjemme i Norge.

Basert på markedsmuligheter og interesse fra norsk næringsliv er følgende sektorer prioritert:

Dersom du representerer andre sektorer, vil ambassaden kunne bistå på forespørsel.