Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Rettshjelp og advokater

Liste over advokater

Ambassaden kan ikke anbefale advokater eller advokatfirmaer, og heller ikke kontakte advokater på vegne av andre. Ambassaden har en liste over advokater som selv har kontaktet oss: Greece List of Lawyers