Fødselsnummer

Ambassaden tar imot søknad om fødselsnummer for videresending til Folkeregisteret i forbindelse med søknad om pass.

Fødselsnummer utstedes av Folkeregisteret. Det er krav om personlig oppmøte på ambassaden for barnet og minst én forelder. Informasjon vedrørende søknader om fødselsnummer finner du på Skatteetatens nettside: Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten. Der finner du all nødvendig informasjon i tillegg til hvilke dokumenter du må legge ved, gjennom å svare på noen spørsmål om dine personlige forhold (f.eks. hvilken forelder er norsk, om foreldrene var gift da barnet ble født, når barnet ble født osv.). Du må kanskje også dokumenter farskap for barnet dersom du ikke har gjort dette tidligere. Informasjon vedrørende farskap finner du på NAV’s nettside: Foreldreskap - nav.no

Hvis foreldrene er gift, må ekteskapet være registrert i Folkeregisteret. Dersom ekteskapet ikke er registrert i Folkeregisteret og foreldrene er gift i utlandet, må ekteskapet registreres før foreldrene møter opp på ambassaden og anmoder om fødselsnummer. Foreldrene må selv registrere ekteskapet. Dokumentasjon på vigsel kan sendes til:

Skatteetaten
Folkeregisteret
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

 

Om du har en samboeravtale i Hellas vennligst send oss en epost til emb.athens@mfa.no  og vi vil gi deg ytterligere veiledning.

Når du har alle de nødvendige dokumentene klare, vennligst send oss en epost til emb.athens@mfa.no og vi vil sette opp en avtale for deg.

 

Merk: Behandlingstiden hos Folkeregisteret på tildeling av fødselsnummer kan være ca. 3 måneder.