Hvilke rettigheter gir EØS-avtalen norske borgere i Hellas?

Gjennom EØS-avtalen har norske borgere muligheter og rettigheter i alle de 30 EØS-landene.

 

Opphold i Hellas
Du har rett til å oppholde deg i et hvilket som helst EØS-land i opptil tre måneder hvis du arbeider, er selvstendig næringsdrivende, er turist eller studerer.
Skal du være i Hellas i mer enn tre måneder, må du registrere deg hos gresk politi. Hvis du er arbeidssøkende, må du registrere deg innen 6 måneder.

Arbeid i Hellas
Som EØS-borger har du rett til å søke på utlyste stillinger, ta arbeid i alle EØS-land og ansettes på like vilkår som landets borgere. Det er unntak for enkelte offentlige stillinger, for eksempel i forsvaret. 

Redusert billettpris ved turisattraksjoner
Besøkende over 65 år betaler halv pris ved adgang til arkeologiske steder og offentlige museer. 

 

Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde (EØS) består av EUs 27 medlemsland og Norge, Island og Liechtenstein. Samarbeidet er etablert gjennom EØS-avtalen, som er den største og mest omfattende internasjonale avtale Norge har inngått.

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker. Mer informasjon på regjeringen.no