Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Endringer i barneloven og statsborgerloven

Den 1. april ikraftsettes endringer i barneloven og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet. Endringene gjelder bruk av DNA-analyser og hvem som kan ta imot farksapserklæring, og vil få betydning for hvordan stasjonene håndterer farskapssaker.

Les mer om endringene her.