Miroslav Petrasko - Praha - Foto:Miroslav Petrasko
Hovedstaden Praha i Tsjekkia. Miroslav Petrasko

Norsk næringsliv i Tsjekkia

En rekke norske næringsaktører har etablert seg i det tsjekkiske markedet, som har opplevd betydelig økonomisk fremgang de siste tiårene.

Takket være sine rike industritradisjoner, beliggenhet i Europas hjerte og økende kjøpekraft har Tsjekkia siden 1990 vært et ettertraktet mål for vestlig næringsliv, både for avsetning og produksjon. For tiden er rundt 50 norske bedrifter etablert i landet. Norske aktører er markedsledere innen flere segmenter, deriblant fisk og sjømat, og de spiller en fremtredende rolle innen produksjon av næringsmidler og pulverlakk samt i hotell- og restaurantbransjen.

Det tsjekkiske markedet 

Tsjekkias økonomi har de siste årene vist god form, med en gjennomsnittlig årsvekst siden 2013 på nesten fire prosent. Drivkraften i økonomien er eksportindustrien – bilproduksjon står for nesten en tredjedel av total utførsel – som i 2018 fikk sterk uttelling for oppsvinget i eurosonen. Den lave arbeidsledigheten på 2,4 prosent er hovedsakelig et resultat av en langvarig strategi med å trekke utenlandske investorer til landet, spesielt til arbeidsintensive næringer. FDI står i dag for rundt 25 prosent av arbeidsstyrken i Tsjekkias private sektor og over 75 prosent av landets eksport.

EU-medlemskapet i 2004 har hatt avgjørende innflytelse på Tsjekkias økonomiske vekst. Over 80 prosent av landets samlede eksport går til EU, mens Tyskland alene mottar en tredjedel av all utførsel. Siden Tsjekkia gikk inn i EU, har landets eksport blitt firedoblet. Eurostat anslo i 2020 Tsjekkias BNP per capita til å utgjøre 93 prosent av EU28. Nedstengningen under koronapandemien våren 2020 rammet imidlertid tsjekkisk økonomi kraftig. BNP-veksten for 2022 er anslått til 2,1 prosent, etter en nedjustert vekst på 2,9 % i 2021 og et fall på 6 prosent i 2020.

Bistand til norsk næringsliv i Tsjekkia   

Ambassaden i Praha arbeider aktivt for å fremme norsk næringsliv og for å profilere Norge og norske produkter i Tsjekkia. Som et ledd i denne virksomheten bistår vi bl.a. næringsklynger, institusjoner og enkeltbedrifter med å finne tsjekkiske partnere. Ambassaden arrangerer også årlig en Smart City-konferanse med bred deltagelse fra Norge og Tsjekkia.

Videre prøver ambassaden som en aktiv dialogpartner å støtte norsk næringsliv gjennom rådgivning om tsjekkiske forhold, politiske prosesser og landets økonomiske politikk. Ambassaden kan også bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i forvaltningsapparatet. Om ønskelig kan ambassadens representanter være til stede under møter med tsjekkiske myndigheter.

Den vakre embetsboligen i villa-enklaven Bubeneč står til rådighet for norske næringslivsaktører som ønsker ambassadørens bistand til å arrangere middager eller mottagelser for tsjekkiske partnere og kontakter. Forespørsler kan rettes til ambassaden på emb.prague@mfa.no   

For mer tidkrevende etablering av kontakt og omfattende markedsundersøkelser vil vi anbefale å ta kontakt med Nordisk Handelskammer i Tsjekkia, som organiserer rundt 250 nordiske selskaper i landet. 

Bedrifter kan også ta kontakt med Innovasjon Norges kontor i Warszawa på warsaw@innovationnorway.no

Skoda Auto
Bilundustrien er den største i Tsjekkia. Foto:Skoda Auto