Passphoto heading

Samtykke for pass og ID-kort til barn og unge - Nye regler for samtykke:

Fra 1. november 2022 ble reglene om samtykke (fullmakt) for pass og nasjonalt ID-kort til barn og ungdom under 18 år endret. Samtykke kan avgis ved den norske ambassaden i Roma eller ved et passkontor i Norge.

Endringene betyr at du ikke lenger skal ha med et samtykkeskjema på papir fra den andre foresatte. Begge foresatte må møte opp personlig ved et pass– eller ID-kontor for å gi samtykke. Det er nå mulig å avgi et varig samtykke til alle søknader frem til barnet er 18 år.

 

Slik gir du samtykke

  • Begge foresatte må møte opp personlig for å gi samtykke til søknad om pass og nasjonalt ID-kort til barnet. Samtykke kan avgis ved den norske ambassaden i Roma eller ved et passkontor i Norge. Foreldre trenger ikke å møte samtidig, men begge samtykker må være avgitt før søknad om pass kan innvilges.
  • Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke.
  • Du kan gi samtykke til én enkelt søknad om pass og ID-kort, dette samtykket varer i 3 måneder. Eller du kan gi et varig samtykke til alle søknader frem til barnet er 18 år.
  • Samtykket kan enten gis når du møter til timen for å søke om pass eller nasjonalt ID-kort sammen med barnet, eller på et annet tidspunkt før timen. Barnet trenger ikke være med hvis du kun skal gi samtykke.