For nordmenn

Ambassaden og konsulater

Norges ambassade i Roma representerer Norge i Italia, samt i Malta og San Marino. Norges faste delegasjon til FN-institusjonene i Roma er samlokalisert med ambassaden. Det er 11 norske honorære konsulater i Italia, og et på Malta.

Bistand til norsk næringsliv

Den norske ambassaden i Roma kan tilby samtaler med norske bedrifter som ønsker å etablere seg i Italia, for å informere om politiske og økonomiske forhold i landet. Ved behov og tilgjengelighet kan også ambassadørens residens benyttes til arrangementer i regi av norsk næringsliv.

Hvilken bistand kan UD gi nordmenn i utlandet

Iht. utenrikstjenesteloven er en av utenrikstjenestens oppgaver å tilby bistand til norske borgere.

Statsborgerskap

Personer som fikk norsk statsborgerskap ved fødsel taper sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år, med mindre de har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norden i til sammen syv år. Man kan imidlertid søke om å få beholde norsk statsborgerskap. Søknaden må fremsettes før fylte 22 år.

Vigsel

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor begge er norske statsborgere. Vigselen finner sted i ambassadens lokaler i Roma, og er gebyrfri. Norske borgere som ønsker å gifte seg borgerlig i Italia må selv ta kontakt med det italienske rådhus der vigsel skal finne sted for å avtale tid og få informasjon om hvilke dokumenter som må fremlegges.

Pass og personnummer

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.