Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

embassy
Foto M. Rongved

Ambassaden og konsulater

Norges ambassade i Roma representerer Norge i Italia, samt i Malta og San Marino. Norges faste delegasjon til FN-institusjonene i Roma er samlokalisert med ambassaden. Det er 12 norske honorære konsulater i Italia, og et på Malta.

Via delle Terme Deciane 7
00153 Roma

Tel.: +39 06 45 23 81 00
Faks: +39 06 45 23 81 99
Norsk nummer: +47 23 95 29 00
E-post: [email protected]
UN e-post: [email protected]

Ambassaden ligger i bydelen Aventino i Roma. Nærmeste t-bane-stopp er Circo Massimo. Ambassaden i Roma er sideakkreditert til Malta og San Marino

Norges faste delegasjon til FN-organisasjonene i Roma arbeider med FN-spørsmål opp mot Verdens matvareprogram (WFP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD) og Komiteen for global matsikkerhet (CFS).