Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Statsborgerskap

Personer som fikk norsk statsborgerskap ved fødsel taper sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år, med mindre de har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norden i til sammen syv år. Man kan imidlertid søke om å få beholde norsk statsborgerskap. Søknaden må fremsettes før fylte 22 år.