Francesca Aloia

Endringer i det konsulære oppsettet

Ambassaden restrukturerer det konsulære oppsettet i Italia og har bestemt at det honorære konsulatet i Firenze legges ned og deres konsulære distrikt blir overført til ambassaden i Roma.

Alle som trenger bistand eller informasjon må kontakte ambassaden i Roma direkte. I Napoli har vi skifte av konsul og ny honorær konsul er Francesca Aloia. Vi takker Lars Klingenberg for mange års strålende arbeid og bistand til norske borgere og sjøfolk» Dere finner kontaktinformasjonen til den nye honorære konsulen her: Ambassaden og konsulater - La Norvegia in Italia (norway.no)