Globalskolen - Foto:Globalskolen
Globalskolen

Globalskolen

Norskundervisning for norske barn i utlandet

Globalskolen gir nettundervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i aldersgruppen 6-16 år. Tilbudet er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Undervisningstilbudet skjer via Internett og er ukeplanbasert. Elever og lærer behøver ikke å være oppkoblet samtidig. Fordi lærer og elev ofte er i ulike tidssoner, går kommunikasjonen via læringsplattformen Canvas. Her kommuniserer elever og lærere gjennom tekst, lyd, bilde og video.

Alle elever får individuelle tilbakemeldinger på sine besvarelser en gang i uka. Dette er et fleksibelt opplegg for familiene, men likevel med fast struktur gjennom året.

Oppbygging
Eleven kan velge mellom ordinære trinn og norsk for flerspråklige:

Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål. Ordinære trinn 1.–10.

Norsk for flerspråklige for elever som har et annet førstespråk, kan en del norsk og ønsker grunnleggende opplæring i det norske språket: F3–4., F5.–6., F7.–8. og F9.–10.

Startnorsk for elever som har liten erfaring med å snakke og skrive norsk. Vi har to klasser: S1–2, som retter seg til barn i alderen 6–8 år, og S3–6, som retter seg mot barn fra 8 år og oppover. Foreldremedvirkning kreves.