Salta al contenuto principale
La Norvegia in Italia Reale Ambasciata di Norvegia a Roma
Dobbelt
2020

Tap av norsk statsborgerskap

Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske. – Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til mer enn ett land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I fjor vedtok Stortinget regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. I statsråd 1. november ble det vedtatt at endringene i statsborgerloven trer i kraft fra 1. januar neste år.

Endringen gjør at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap.

Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

Det er UDI som skal behandle søknadene om norsk statsborgerskap fra utenlandske statsborgere og tidligere norske borgere.

Mer informasjon om regler og søknadsprosedyrer  finnes på Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider.

 

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold av norsk statsborgerskap)

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, og ikke bor i Norge i minst to år, eller i nordiske land i minst syv år, før du fyller 22 år, må du søke om få beholde statsborgerskapet. Søknaden må fremmes før du fyller 22 år.

For mer informasjon om kravene og hvordan du søker, gå til Utlendingsdirektoratets nettside.

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold) er slik:

  • Du må registrere søknaden i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet (UDI).
  • I søknadsportalen velger du at du skal levere søknaden til ambassaden i Roma.
  • Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
  • Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp på ambassaden i vår konsulære åpningstid og levert alle dokumentene.

Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratet sine nettsider, www.udi.no.