Code - Foto:Tartu Kunstikool
Tartu Kunstikool kutsub tööhõive teemalisele pressikonverentsile! Tartu Kunstikool

NOORTE tööhõive teemaline pressikonverents

Tartu Kunstikool kutsub projekti CODE pressikonverentsile, mis toimub 14. novembril kell 11.00 Tartu Kunstikoolis neljanda korruse ateljees. Konverentsi märksõnad on noorte tööleidmise toetusmehhanismid, sobivate metoodikate väljatöötamine Euroopa riikides kasutamiseks, kutseõppe valikaasta, kujundusgraafilised baasoskused, NEET-noored, töötud immigrandid jne.

CODE' i juhtpartner on Bulgaaria ning lisaks Tartu Kunstikoolile osalevad avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid Itaaliast, Rumeeniast ja Lätist.

CODE on 3-aastane rahvusvaheline projekt, kus töötatakse koos partneritega välja riski- ja NEET-noorte jaoks disainitud õppekavad. Lisaks erialaõppele sisaldavad need mitmekülgseid toetavaid koostisosi (õpi-, suhtlus-, tööoskused, ettevõtlikkus jne). Projekti käigus sisustatakse õppeklassid digitehnikaga ja piloteeritakse kahte digikujunduse kursust.

Statistikaameti andmetel ei töötanud ja ei õppinud Eestis 2015. aastal 29 200 15–29-aastast noort. Tööturu kontekstis loetakse sellised noored NEET-noorteks (nimetus tuleneb inglisekeelsest väljendist youth neither in employment nor in education or training). Riskinoorte hulgas leidub nii väikelastega kodus olevaid vanemaid, vabatahtlikke, seiklejaid, perekonna eest hoolitsejaid kui ka puude või haigusega isikuid. Nende kõigi mittetöötamise ja -õppimise põhjused on erinevad. Nende hulgas on ka koolist väljalangejaid. Suur osa Eesti kutsekoole pakub valikuaastat.

Jaanuaris 2020 alustab Tartu Kunstikoolis CODE raames esimene kutseõppe valikuaasta kursus, kus osaleja saab laiapõhjalised teadmised digitaalse kujundamise võimalustest ning praktiseerib eneseanalüüsi- ja tiimitööoskusi. Õppe läbinud saavad 2. astme kutsetunnistuse ja võivad töötada või edasi õppida kujunduserialadel (või mõnel muul erialal). Tööturg ootab neid juba! Eesti tööturul on enamus tööandjaid väikeettevõtjad. Loomeettevõtluses eriti. Lisaks on kujundusgraafilisest baasoskusest saamas üldoskus, mis kulub marjaks ära igasuguse muu eriala täienduseks.

Projekti rahastab EMP Norra toetusprogrammi Noorte Tööhõive fond (loe lisa https://eeagrants.org/topics-programmes/fund-youth-employment).

Fond rahastab pilootprojekte, mis toetavad noorte tööleidmist ning selleks väljatöötatud mehhanismide ja metoodikate ülekandmist Euroopa riikide vahel. Olete oodatud osa võtma pressikonverentsist, mis annab laiema ülevaate projekti olemusest ning eesmärkidest. Tutvustame partnereid, seletame õppekava lahti ning räägime selle projekti peamisest sihtrühmast. Kui on lisaküsimusi, siis vastame neile hea meelega. Pressikonverents kestab umbes tund aega.

Pressikonverentsil osalemisest andke eelnevalt märku kirjutades Ragne Toomperele: ragne.toompere@tartukunstikool.ee

Lisainfo seoses projektiga: 

Ave Leek, CODE projekti rahvusvaheliste suhete koordinaator ave.leek@tartukunstikool.ee

Marta Peebo, CODE projekti õppekava arendaja marta.peebo@tartukunstikool.ee

Tartu Kunstikooli kontaktid leiad:

Koduleht: https://www.tartukunstikool.ee/

Facebook: https://www.facebook.com/tartu.kunstikool/

Instagram: @tartukunstikool