Norrasse reisijad suunatakse tagasi või pannakse karantiini - Foto:Foto: CDC, Alissa Eckert
Foto: CDC, Alissa Eckert

Piirangud Norrasse reisimisel

Seoses koroonaviiruse Covid-19 levikuga on Norra kehtestanud piirangud riiki reisijatele. Need alltoodud reeglid kehtivad endiselt (täiendame/muudame sisu vastavalt olukorra muutustele).

Norra kodanikud saavad riiki tagasi pöörduda.

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide kodanikud saavad Norrasse siseneda ainult juhul, kui nad on Norra alalised elanikud (st. nende peamine elukoht on Norras, nad on kantud vastavatesse Norra registritesse) ja/või neil on seal töökoht.

Teatud kriitiliste tööde puhul, saavad Norrasse siseneda Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide töötajad, kellel ei ole alalist elukohta Norras. Sel juhul peab isikul, kes läheb tööd teostama, olema kaasas Norrast saadud dokument/kinnitus, mis tõestab, et tegemist nn eriloa alla kuuluva tööga.  https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/More-EEA-nationals-may-enter-Norway/id2697280/

Alates 12.5 saavad Norrasse reisida ka Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide (ehk siis teiste seas ka Eesti) kodanikud, kelle pered elavad Norras. Täpsem info siin:  https://www.norway.no/et/estonia/norra-eesti/uudised-uritused/reeglid-leevenevad-norrasse-reisimisel/

 

Endiselt kehtib kehtib reegel, et kõik välismaalt Norrase saabuvad saabuvad isikud jäävad kodukarantiini, aga valitsuse otsusega 11.05.2020 on seda aega veidi lühendatud- varasema 14 päeva asemel peab olema karantiinis 10 päeva. Reegel kehtib tagasiulatuvalt alates 7.5.2020. Reegli rikkumine toob kaasa karistuse (viide seadusele). Esialgse info kohaselt jääb see reegel jääb kehtima kuni 20. augustini 2020.  

Haigussümptomitega reisijad isoleeritakse koheselt ja Norrasse saabumisel ei tohi nad kasutada ühistransporti. 

Reisijad, kellel ei ole haigussümptome, võivad reisida plaanitud majutuskohta Norras, kuid peavad reisi jooksul hoidma suurt vahemaad teiste inimestega nii palju kui võimalik.

Alates 15.3.2020 on Norra piiridel piirikontroll, kontrollitakse kõigi reisidokumente. Olge valmis selleks, et lisaks reisidokumendi esitamisele võib piirikontoll paluda teil tõestada, et teil on alus Norrasse tagasi pöördumiseks. Näiteks on teil registreeritud elukoht Norras, te töötate seal (saate esitada vastava dokumendi), saate esitada isikukoodi/D-numbri.  

Lennujaamad on avatud.  

Loe lisa:

Norra Välisministeerium  Information about travel and coronavirus

Norra valitsuse info seoses reisimisega Norrasse/Norrast sel suvel siit.  

Norra Rahvatervise Instituudi nõuanded Covid-19 viiruse periodil: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/advice-and-information-to-public/

Nõuanded Norras karantiinis viibijatele: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-to-people-who-are-infected-or-have-been-exposed-to-infection/advice-for-people-in-home-quarantine/

Nõuanded Norras koduses isolatsioonis viibijatele: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-to-people-who-are-infected-or-have-been-exposed-to-infection/home-isolation/

Norra migratsiooniameti vastused koroonapuhanguga seotud küsimustele: https://www.udi.no/en/important-messages/about-the-corona-situation/ 

Eesti Välisministeerium: https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov