Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Norrasse reisimine

Norra valitsus teavitas 10.7, et lubab alates 15.7 riiki taas ka turiste. Nn. punastest riikidest saabujad peavad Norrasse sisenemisel jääma karantiini. EESTI on alates 19.9 nende riikide hulgas (kaardil punane), kust saabujad peavad jääma 10-päevasesse karantiini. Hetkel soovitavad Norra võimud reisimist võimalusel vältida. Kui reisimine Norrasse on siiski hädavajalik, peab enne riiki sisenemist tegema koroonatesti (aga mitte rohkem kui 72 tundi enne reisi) ja väljastatud tõendilt peab selguma, et testi tulemus oli negatiivne. 10-päevane karantiin kehtib siiski ka testi teinud sisenejatele.

Alates 19. septembrist (alatest südaööst ehk alates kell 00:00) on ka EESTI nende riikide hulgas, kust saabudes peab Norras karantiini jääma. 

Norra valitsus teatas 5. novembril toimunud Covid-19 teemalisel pressikonverentsil, et karmistab oluliselt nii riigi siseseid käitumisreegleid/ ennetusmeetmeid kui ka riiki sisenemise reegleid

Olulisima muutusena on vajalik teada, et isikud, kes ei ela alaliselt Norras, aga kes peavad mingil põhjusel reisima Norrasse, peavad enne riiki sisenemist tegema koroonatesti. Test peab olema antud vahetult enne reisi (maksimaalselt 72 tundi enne reisi algust) ja isikul peab olema ette näidata tõend, kust selgub, et testi tulemus oli negatiivne.

Teise olulise muudatusena on oluline teada, et kui reisitakse Norrasse sugulastele külla, aga reisija alaline elukoht ei ole Norras, siis ei saa 10-päevast karantiiniaega veeta sugulaste elukohas (ega ka enda valitud hotellis), vaid tuleb elada eraldatult nn karantiinihotellis. Hotelli eest tasub reisija ise.

Alates 13.12 leevendas Norra valitsus siiski seda viimati nimetud reeglit- st kui reisijale on Norras on vôimaldatud elupaik, kus riiki siseneja saab privaatselt viibida kogu karaniini aja, siis ei pea ta karantiinihotellis viibima. Aga see info tuleb juba piirilpunktis kirjalikult edastada. Lisainfo ja tôendi vorm on lingil siin.         

Kõik uued reeglid hakkavad kehtima alates 9. novembri keskööst. Täpsem ülevaade on leitav siit.

Hetkel (12.12) on kaart selline:  

Lisainfot leiate: 

Valitsuse pressiteated on siin. 

Norwegian Institute for Public Health infoleht. 

Reeglid ärireisijale on siin. 

UDI infolehed EL kodanikest reisijatele on leitavad siin