Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Norrasse reisimine aastal 2021

Hetkel soovitavad Norra võimud reisimist võimalusel vältida (hetkel jõus olev reisisoovitus kehtib esialgu kuni 15.01.2021). Kui reisimine Norrasse on siiski hädavajalik, siis peaksite arvestama järgnevaga.

Juba sügisest 2020 kehtis reegel, et ENNE Norrasse sisenemist (aga mitte rohkem, kui 72 tundi enne reisi algust) tuleb teha oma koduriigis koroonatest ja peab olema väljastatud kinnitus, et testi tulemus oli negatiivne. Kui isik on Norra kodanik või omab alalist elukohta Norras, siis see reegel teda ei puuduta (st isik, kelle on Norras registreeritud aadress/alaline elukoht, saab alati tagasi pöörduda oma KOJU, viide seadusele siin).

Alates 2.1.2021 peavad aga kõik, kes saabuvad Norrasse ”punasest riigist” (nende riikide hulgas on hetkel ka Eesti) tegema lisaks ka Norras KOHAPEAL testi. Test tehakse kõigile Norrasse sisenejatele (va alla 12-aastased lapsed ja mõnede elutähtsate erialade esindajad). Alates 18.1 kell 17.00 kehtib reegel, et test tuleb teha piiriületuspunktis (ei saa teha hiljem). Lisainfo siin. 

Kõik Norrasse sisenejad peavad ka täitma kinnituslehe/deklaratsiooni, kus on andmed selle kohta, kuhu minnakse, mis põhjusel jne. Registration of arrival to Norway - regjeringen.no See dokument on võimalik välja printida ka eesti keeles. Kinnituse saab välja printida ja täita või siis saab seda alates aasta algusest täita ka elektrooniliselt (norra/inglise keeles) täites see vorm lehel https://reg.entrynorway.no. Kinnitus saadetakse teile siis kas e-mailile või telefoni.

Endiselt kehtib reegel, et riiki saab küll sisenda, aga tuleb veeta 10 päeva koduses karantiinis (ka siis kui testid tehtud). Kodukarantiinis saab olla oma kodus ehk aadressil, mis on teil märgitud alaliseks aadressiks. Kui Norras elukohta ei ole, siis peab isikul olema ette näidata andmed privaatse elukoha kohta, mis vastab karantiininõuetele. St näiteks minnes sugulaste juurde, peavad teie vastuvõtjad kinnitama, et saavad teile garanteerida privaatse peatuspaiga, mis vastab nõuetele. Kinnitama peab neid andmeid selles ülal nimetatud dokumendis. Kui ei ole Norras registreeritud elukohta, siis tuleb karantiiniaeg veeta nn karantiinihotellis.   

Saabumisel nn „punasest riigist“ on kohustus olla kodukarantiinis 10 päeva. Uute reeglit järgi saab seda aega veidi lühendada, kui teha lisaks sellele esimesel piiril antud testile veel üks test.   

‼ Kui teil on küsimusi, mis puudutavad reisimist Norrassse, siis nüüd on avatud ka 24/7 kônekeskus: +47 33 41 28 70.

Lisainfot leiate veel:  

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/estonian

Coronavirus in Norway: Travel advice - helsenorge.no

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/koronainfo-pa-flere-sprak/id2814563/#tocNode_8

Küsimused ja vastused: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/the-coronavirus-situation-questions-and-answers-aboutentering-norway/id2703365/