Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Norrasse reisimine aastal 2021

Hetkel soovitavad Norra võimud reisimist võimalusel vältida. See Norra Välisministeeriumi reisisoovitus Norra kodanikel ja residentidel riigist mitte lahkuda, kehtib praeguse seisuga kuni 1.07.2021.

Ka Norrasse sisenemisel kehtivad endiselt ranged piirangud.

Turistina ei saa endiselt Norrasse reisida.    

Hetkel saavad Norrasse tagasi pöörduda vaid Norra kodanikud, seal alaliselt elavad välismaalased (kellel on Rahvastikuregistris registreeritud aadress) ja nende lähedased pereliikmed (abikaasa/elukaaslane, samuti alaealised lapsed). Ehk lubatud on pöörduda tagasi oma koju, oma alalisse elukohta.  

Lisaks saavad riiki siseneda ka isikud, kes Norras töötavad või õpivad, on seal eelnevalt elanud, kuid nende aadress ei ole mingil põhjusel Rahvastikuregistrisse kantud- sel juhul peab isikul olema kaasas vastav dokumentatsioon, lisainfo siin

Samuti on erandite nimekirjas, kes saavad riiki siseneda, teatud erialade esindajad (nimekirja leiate siit vôi pöörduge oma tööandja poole lisainfo saamiseks). 

Alates 20.2 on võimalik väga väikesel grupil spetsialistidel võimalus saada ka eriluba (erandid eriloa aluse lingil /siin ) teatud tööde teostamiseks.

Kõik välisriikide kodanikud, kellele ei ole vastavat dokumentatsiooni piiril ette näidata, saadetakse piirilt ilma lähema kaalutluseta tagasi.

Isikutel, kes tohivad Norrasse reisida, tuleb jätkuvalt kinni pidada järgmistest reeglitest:

  • Enne reisi tuleb ära täita piiriületaja deklaratsioon
  • Reisijal peab olema kaasas negatiivse koroonatesti tõend ja test peab olema tehtud viimase 24 tunni jooksul enne riiki sisenemist (erandeid hetke ei ole)  
  • Norrasse saabudes peab laskma end testida (kiirtest)
  • Norras tuleb viibida karantiinis*

Eestis välja antud vaktsineerimistõendi (või tõendi selle kohta, et haigus on läbi põetud), ei anna hetkel eeliseid piiriületusel. Reeglistik on Norra valitsuses läbivaatamisel, aga otsuse saabumise aeg ei ole teada. Hetkel annab eelise Norrasse sissesõidul vaid NORRAS manustatud vaktsiin.  

*Saabumisel nn „punasest riigist“ on kohustus olla karantiinis 10 päeva. Norra piiripolitsei vaatab andmeid FHI.no lehelt. 

Hetkel on kehtimas reegel, mis on sõnastatud nii, et üldreegli kohaselt, peavad kõik, kes saabuvad Norrasse "punasest riigist" olema karantiinis. Üldreegli kohaselt tuleb karantiin veeta karantiinihotellis. Siiski on ka erandid. Lisainfo siin. 

‼ Küsimuste korral, mis puudutavad karantiini Norras, palume helistada: +47 21 93 78 40.

‼ Kui teil on küsimusi, mis puudutavad laiemalt reisimist Norrassse, siis palume pöörduda 24/7 kônekeskusse: +47 33 41 28 70.

Lisainfot leiate veel:  

Entry quarantine upon arrival in Norway from red and yellow countries/regions - NIPH (fhi.no)