Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Norrasse reisimine aastal 2021

Reisides käesoleval hetkel Norrasse, palume teil end enne reisi viia kurssi kehtivate reeglite ja piirangutega Norras. Kuna teame, et kehtivates reisireeglites on keeruline orienteeruda, siis püüame siin anda teile suunised, kuidas teie olukorraga sobiv info kõige paremini üles leida.

Alates 9. augustist on Eesti punane piirkond, sama värvi on Eesti ka käesoleval nädalal ehk perioodil 13. - 19. september.

Kaart, kus riikide värvid on ära toodud, on leitav lehel FHI.NO, otselink siin

Kui riik on punane, siis rakenduvad reisijatele rangemad sissesõidureeglid, mis on samas kooskõlas EL üldiste reisireeglitega. 

Esiteks peate enne reisile asumist uurima, kas saate käesoleval ajahetkel Norrasse siseneda:  

Näiteks: Juhul, kui olete vaktsineeritud või olete COVID-19 läbi põdenud (vähem kui 6 kuud tagasi) ning teil on vastav QR koodiga dokumentatsioon kaasas, siis saate endiselt reisida. 

Teiseks tuleb uurida, millised on konkreetsed nõuded neile, keda riiki lubatakse:

Tähelepanu lastega reisijad- vaktsineerimata alaealisel on õigus koos oma vaktsineeritud vanemaga Norrasse reisida, aga lapsele rakenduvad testimiskohustus nii enne reisi kui ka piiril (üle 12-aastasele lapsele) ja karantiin Norra peatuspaigas (karantiini saab testiga lühendada 3-le päevale, kui teha kohapeal test, mis annab neg. tulemuse). Coronavirus in Norway: Travel advice - helsenorge.no 

Jälgige infot FHI.no lehel: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/

Kui teil on küsimusi, mis puudutavad reisimist Norrassse, siis palume pöörduda 24/7 kõnekeskusse: +47 21 89 80 42.