Globalskolen - Photo:Globalskolen
Online education for Norwegian children abroad Globalskolen

Globalskolen

Hele verdens norske nettskole! Online education for Norwegian children abroad.

Norsk,samfunnsfag og KRLE
Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

15 leksjoner á 90 minutter
Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
pr. innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår). Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning.

Norsk som andrespråk
Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.
Mer informasjon og søknadskjema finner du på Globalskolens hjemside.

Søknadsfrist
Søknadsfristen vårsemesteret 2024 er 31. januar.

Globalskolen
Online education for Norwegian children abroad Photo: Globalskolen