Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Honorært konsulat i Montenegro

Honorær konsul: Ana Radulovic
Adresse:
Rimski trg 4, 81 000 Podgorica
E-post: norwegian.cons.mne@telenor.me
Telefon: +382 69 800 380 eller +382 20 401 380
Åpningstider: 09:00 - 16:00