Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Norwegian Passport - Photo:  Photo: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Photo: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap regulerer hvem som er norsk statsborger og hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

Norsk ved fødsel?

Mange blir automatisk norske statsborgere når de blir født eller adoptert, eller når foreldrene deres blir norske.

På UDI finner du informasjon om reglene for noen store grupper.

Lurer du på om du allerede er norsk statsborger? Svaret får du ved å bruke UDIs guide.

 

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette. Du må alltid undersøke om det landet du er statsborger av også godtar at du får dobbelt statsborgerskap, eller om du vil miste statsborgerskapet ditt automatisk hvis du blir norsk. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om, for eksempel via en ambassade.

For mer informasjon om dobbelt statsborgerskap vennligst besøk UDI. 

Hvis du planlegger å søke om norsk statsborgerskap, anbefaler UDI at du venter til 3. februar 2020. Da vil det komme nye søknadsskjemaer på deres nettsider. Mer informasjon om dette finner du her.

 

Statsborgerskap for deg som har oppholdstillatelse i Norge

Kravene for å få norsk statsborgerskap er ikke like for alle. Hvor gammel du er, når du kom til Norge og hvem du er gift med, kan for eksempel påvirke hvor lenge du må ha oppholdt deg i Norge før du kan søke.

Mer informasjon finner du på UDI