Statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap regulerer hvem som er norsk statsborger og hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

Det er tillatt å ha dobbelt statsborgerskap. For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette. Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Dette kan du gjøre ved å spørre myndighetene i det respektive landet, for eksempel via en ambassade.

For mer informasjon om dobbelt statsborgerskap vennligst besøk UDI. 

Er du norsk statsborger?

Mange blir automatisk norske statsborgere når de blir født eller adoptert, eller når foreldrene deres blir norske. På UDI finner du informasjon om reglene for noen store grupper.

Lurer du på om du allerede er norsk statsborger? Svaret får du ved å bruke UDIs guide.

Statsborgerskap for deg som har oppholdstillatelse i Norge

Kravene for å få norsk statsborgerskap er ikke like for alle. Hvor gammel du er, når du kom til Norge og hvem du er gift med, kan for eksempel påvirke hvor lenge du må ha oppholdt deg i Norge før du kan søke.

Mer informasjon finner du på UDI

Beholde norsk statsborgerskap (bibehold)

Norske statsborgere født i utlandet må søke om bibehold av norsk statsborgerskap før fylte 22 år, dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet. Søknaden må fremsettes etter fylte 21 år og før fylte 22 år. Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap avgjøres av Utlendingsdirektoratet.

For å søke om bibehold av norsk statsborgerskap må følgende skjema benyttes på UDI sine nettsider: Beholde norsk statsborgerskap.