For nordmenn

Om ambassaden

Studentpraktikant ved ambassaden i Beograd våren 2023

Vi gjør oppmerksom på at Covid-19-situasjonen og eventuell endring i reiseråd til Serbia vil kunne medføre at tilbud om studentpraktikantopphold for våren 2023 må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av oppstart vil ikke bli dekket i slike situasjoner. Søkere for høsten 2020 som fikk prosessen avbrutt grunnet Covid-19 oppfordres til å søke igjen.

Reiseinformasjon for Serbia

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Pass

Ved søknad om pass kreves personlig fremmøte ved ambassaden i Beograd. Dette gjelder også barn. De som har fylt 12 år skal avgi biometrisk data som bilde, fingeravtrykk og signatur ved oppmøte. Du må bestille time før du kan søke om pass.

Statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap regulerer hvem som er norsk statsborger og hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

Personnummer

Ambassaden tar imot søknad om personnummer for videresending til Folkeregisteret i forbindelse med søknad om pass.

Registrer ditt opphold

Norske borgere som skal reise til, bosette seg i, eller allerede bor Montenegro, Nord-Makedonia eller Serbia oppfordres til å registrere seg i Utenriksdepartementets reiseregister. Registreringen er frivillig, men vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

Consular and other fees

Honorært konsulat i Montenegro

Notarialforretninger

Ambassaden i Beograd kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.